• Administrace dotací
 • Tvorba stanov
 • Poradenská činnost
 • Daňová optimalizace

FK SK Polanka nad Odrou

S klubem spolupracujeme v oblasti dotací, ekonomického, právního a marketingového poradenství. Za dva roky spolupráce jsme klubu pomohli získa dotace ve výši 81 000,-Kč. S klubem dlouhodobě komunikujeme a pracujeme na daňové optimalizaci. V této oblasti jsme již upravili stanovy a pomohli vytvořit směrnice.

 • Rekonstrukce účetnictví
 • Daňová optimalizace
 • Vedení mzdové agendy
 • Střediskově vedené účetnictví 

FC Hlučín

 Větší sportovní, fotbalový klub, který poptával kompletní služby v oblasti ekonomiky práva a dotací. Stejně jako u jiných klientů se i FC Hlučín ukázalo klíčovým zavedení on-line účetního programu a účtování střediskovým způsobem. Daňová optimalizace byla jednodušší vzhledem k faktu, že klient již měl vybudovanou infrastrukturu občanského sdružení a obchodní společnosti.  

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

MěFS Ostrava

Spolupráce s touto organizační jednotkou Fotbalové asociace České republiky probíhala již v roce 2011. Ve výše zmíněném roce jsme s MěFS Ostrava spolupracovali zejména v oblasti dotací. Díky spokojenosti s našimi službami se klient rozhodl navázat na spolupráci z roku 2011 i v roce 2012 a rozšířit množství objednaných služeb o účetní a daňové poradenství.

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

 

Česká asociace amerického fotbalu

 Spolupráce s touto menší, netradiční sportovní asociací, započala podobně jako s většinou klientů a to žádosti klienta o konzultaci. Diskuze nad konzultovaným tématem se rozvinula natolik, že klient na konci konzultace projevil zájem nám přenechat veškerou účetní, daňovou, dotační a právní agendu. Vedení oceňuje zejména styl naší práce, kdy se snažíme klientům předkládat alternativy řešení jednotlivých problému, se všemi jejich klady i zápory. Finální rozhodnutí však necháváme na samotném klientovi, který podle nás zná nejlépe situaci, ve které se nachází.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Správa webových stránek
 • Tvorba stanov
 • Převod členských práv a povinností

FC Vítkovice 1919

Fotbalový klub, jež je pokračovatelem FC Vítkovice. Po krachů akciové společnosti FC Vítkovice se ocitla vítkovická mládež ve vakuu. Rodiče nesouhlasili s utlumením aktivit klubu, které navrhovala správní rada. Byly to právě oni, kdo nás požádal o pomoc. Podařila se nám, díky velmi vstřícnému přijetí FA ČR, převést práva k mládežnickým týmům na nové o.s.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

TJ Sokol Tichá

Tato tělovýchovná jednota, která v sobě skrývá oddíly zápasu a fotbalu nás oslovila v druhé polovině roku 2011. Tělovýchovné jednotě jsme zrekonstruovali účetnictví za rok 2011, poskytujeme střediskově vedené účetnictví, tak aby měly jednotlivé oddíly přehled o svém hospodaření a vytvořili směrnice nezbytné k správnému fungování klubu.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Založení občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Vyřízení dotací

FK Stará Bělá

Stejně jako v mnoha jiných případech i tento klub nás oslovil s problémem odtržení od TJ. Pro klub jsme zpracovali a vyřídili náležitosti potřebné k odtržení, mezi které patři vytvoření nového o.s., příprava podkladů pro valnou hromadu, změna stanov TJ.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Vyřízení dotací

SK Rapid Muglinov

Spolupráce započala v době, kdy se změnilo vedení klubu a prakticky se rozhodovalo o bytí a nebytí klubu. V klubu se provedla rekonstrukce účetnictví, vytvořili se webové stránky a směrnice, vyhledali jsme pro klub vhodné zaměstnance, na jejichž mzdy pobírá klub dotaci. Klubu dále zpracováváme žádosti o dotaci z města.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Založení občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Založení obchodní společnosti

FK Nový Jičín

Na konci roku 2010 jsme byli, tehdy ještě oddílem kopané TJ Nový Jičín, požádání o vypracování studie, na základě které by se mohl oddíl naprosto osamostatnit. Klubu jsme poskytli maximální možný servis. Výsledkem naší práce je samostatný fotbalový klub, který nabyl původní členská práva v FA ČR. Má svou vlastní obchodní společnost, díky které je daňově optimalizován.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Náš zaměstnanec přítomen v sídle klubu
 • Založení nového občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Příprava valných hromad

MFK Frýdek-Místek

S klubem spolupracujeme v oblasti účetnictví, dotací, rozpočtů a práva. Primární potřebou klubu byla změna stanov. Cílem spolupráce však je zavedení účetních služeb, které budou vedení klubu dávat možnost efektivně řídit klub. Tohoto lze dosáhnout jedině tehdy, pokud má vedení kompletní a neustálý přehled o hospodaření jednotlivých oddílů v rámci klubu.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek

TJ Sokol Jakartovice

Klub navazuje na fotbalovou tradici v obci Jakartovice a s nadsázkou by se dalo říci, že je pokračovatelem TJ SOKOL Jakartovice. Na žádost tohoto klienta jsme začali rekonstruovat účetnictví, vytvářet směrnice a upravovat stanovy. Klient však chtěl jít ještě dál a mít naprosto čistý stůl, rozhodl se tedy pro vytvoření nového o.s. a převedení členských práv a povinností k FA ČR.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Sestavování rozpočtů
 • Tvorba prémiového řádu
 • Zajištění výroby bannerů

SK Beskyd Čeladná

Prozatím jediný klub, ve které zajišťujeme kompletně celý management od tvorby a správy webu až po sestavování rozpočtu a vytváření prémiového řádu. Klubu rovněž poskytujeme účetní a právní služby.  Klub se před naší spoluprací vyznačoval velkými výkyvy ve výkonnosti jak sportovní, tak hospodářské.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Náš zaměstnanec v sídle klienta
 • Tvorba a správa webových stránek
 • Příprava podkladů pro sestavování rozpočtů

MSKFS

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz je našim stěžejním zákazníkem a dá se říci i partnerem. Pro svaz zajišťujeme účetní, marketingové a poradenské služby. Pro svaz jsme zpracovali, vnitroorganizační směrnice, zavedli rozsáhlé střediskově vedené účetnictví, vytvořili webové stránky a zpracovali několik studií.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Vyřízení dotací
 • Realizace merchadesignu

Fotbal Poruba

Menší klub s obrovským potenciálem. S klubem jsme začali spolupracovat v půlce roku 2011 na účetních záležitostech. Postupně jsme však revidovali stanovy, vytvořili směrnice a v současnosti pracujeme na marketingu klubu. Klubu rovněž zpracováváme žádosti a vyúčtování týkající se dotací z obce a města

Poptávka

Tip: zkuste specifikovat účel poptávky, ať už se jedná o web či grafiku.
 

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…