MSKFS

Zahájení spolupráce: 1. březen 2010

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz je našim stěžejním zákazníkem a dá se říci i partnerem. Pro svaz zajišťujeme účetní, marketingové a poradenské služby. Pro svaz jsme zpracovali, vnitroorganizační směrnice, zavedli rozsáhlé střediskově vedené účetnictví, vytvořili webové stránky a zpracovali několik studií.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Náš zaměstnanec v sídle klienta
 • Tvorba a správa webových stránek
 • Příprava podkladů pro sestavování rozpočtů

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…