FC Vítkovice 1919

Zahájení spolupráce: 1. červen 2011

Fotbalový klub, jež je pokračovatelem FC Vítkovice. Po krachů akciové společnosti FC Vítkovice se ocitla vítkovická mládež ve vakuu. Rodiče nesouhlasili s utlumením aktivit klubu, které navrhovala správní rada. Byly to právě oni, kdo nás požádal o pomoc. Podařila se nám, díky velmi vstřícnému přijetí FA ČR, převést práva k mládežnickým týmům na nové o.s.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Správa webových stránek
 • Tvorba stanov
 • Převod členských práv a povinností

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…