Česká asociace amerického fotbalu

Zahájení spolupráce: 1. prosinec 2011

 

Spolupráce s touto menší, netradiční sportovní asociací, započala podobně jako s většinou klientů a to žádosti klienta o konzultaci. Diskuze nad konzultovaným tématem se rozvinula natolik, že klient na konci konzultace projevil zájem nám přenechat veškerou účetní, daňovou, dotační a právní agendu. Vedení oceňuje zejména styl naší práce, kdy se snažíme klientům předkládat alternativy řešení jednotlivých problému, se všemi jejich klady i zápory. Finální rozhodnutí však necháváme na samotném klientovi, který podle nás zná nejlépe situaci, ve které se nachází.

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

 

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…