MěFS Ostrava

Zahájení spolupráce: 1. leden 2012

Spolupráce s touto organizační jednotkou Fotbalové asociace České republiky probíhala již v roce 2011. Ve výše zmíněném roce jsme s MěFS Ostrava spolupracovali zejména v oblasti dotací. Díky spokojenosti s našimi službami se klient rozhodl navázat na spolupráci z roku 2011 i v roce 2012 a rozšířit množství objednaných služeb o účetní a daňové poradenství.

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…