FC Hlučín

Zahájení spolupráce: 1. duben 2012

 

Větší sportovní, fotbalový klub, který poptával kompletní služby v oblasti ekonomiky práva a dotací. Stejně jako u jiných klientů se i FC Hlučín ukázalo klíčovým zavedení on-line účetního programu a účtování střediskovým způsobem. Daňová optimalizace byla jednodušší vzhledem k faktu, že klient již měl vybudovanou infrastrukturu občanského sdružení a obchodní společnosti.  

 • Rekonstrukce účetnictví
 • Daňová optimalizace
 • Vedení mzdové agendy
 • Střediskově vedené účetnictví 

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…