FK SK Polanka nad Odrou

Zahájení spolupráce: 1. listopad 2010

S klubem spolupracujeme v oblasti dotací, ekonomického, právního a marketingového poradenství. Za dva roky spolupráce jsme klubu pomohli získa dotace ve výši 81 000,-Kč. S klubem dlouhodobě komunikujeme a pracujeme na daňové optimalizaci. V této oblasti jsme již upravili stanovy a pomohli vytvořit směrnice.

 • Administrace dotací
 • Tvorba stanov
 • Poradenská činnost
 • Daňová optimalizace

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…