TJ Sokol Jakartovice

Zahájení spolupráce: 1. červenec 2009

Klub navazuje na fotbalovou tradici v obci Jakartovice a s nadsázkou by se dalo říci, že je pokračovatelem TJ SOKOL Jakartovice. Na žádost tohoto klienta jsme začali rekonstruovat účetnictví, vytvářet směrnice a upravovat stanovy. Klient však chtěl jít ještě dál a mít naprosto čistý stůl, rozhodl se tedy pro vytvoření nového o.s. a převedení členských práv a povinností k FA ČR.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…