SK Beskyd Čeladná

Zahájení spolupráce: 1. leden 2009

Prozatím jediný klub, ve které zajišťujeme kompletně celý management od tvorby a správy webu až po sestavování rozpočtu a vytváření prémiového řádu. Klubu rovněž poskytujeme účetní a právní služby.  Klub se před naší spoluprací vyznačoval velkými výkyvy ve výkonnosti jak sportovní, tak hospodářské.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Sestavování rozpočtů
 • Tvorba prémiového řádu
 • Zajištění výroby bannerů

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…