SK Rapid Muglinov

Zahájení spolupráce: 1. leden 2010

Spolupráce započala v době, kdy se změnilo vedení klubu a prakticky se rozhodovalo o bytí a nebytí klubu. V klubu se provedla rekonstrukce účetnictví, vytvořili se webové stránky a směrnice, vyhledali jsme pro klub vhodné zaměstnance, na jejichž mzdy pobírá klub dotaci. Klubu dále zpracováváme žádosti o dotaci z města.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Vyřízení dotací

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…