TJ Sokol Tichá

Zahájení spolupráce: 1. říjen 2011

Tato tělovýchovná jednota, která v sobě skrývá oddíly zápasu a fotbalu nás oslovila v druhé polovině roku 2011. Tělovýchovné jednotě jsme zrekonstruovali účetnictví za rok 2011, poskytujeme střediskově vedené účetnictví, tak aby měly jednotlivé oddíly přehled o svém hospodaření a vytvořili směrnice nezbytné k správnému fungování klubu.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…