Fotbal Poruba

Zahájení spolupráce: 1. srpen 2011

Menší klub s obrovským potenciálem. S klubem jsme začali spolupracovat v půlce roku 2011 na účetních záležitostech. Postupně jsme však revidovali stanovy, vytvořili směrnice a v současnosti pracujeme na marketingu klubu. Klubu rovněž zpracováváme žádosti a vyúčtování týkající se dotací z obce a města

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Vyřízení dotací
 • Realizace merchadesignu

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Členský příspěvek - Je finanční částka, kterou poskytne člen své sdružující…
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…